تبلیغات
اسپانسر سازی اسپانسرشیپ مدیریت بازاریابی اسپانسر اسپانسرسازی اسپانسریابی اسپانسرگیری مدیریت حامیان مالی و غیرمالی - اسپانسر سازی اسپانسرشیپ مدیریت بازاریابی اسپانسر اسپانسرسازی اسپانسریابی اسپانسرگیری مدیریت حامیان مالی و غیرمالی

اسپانسر سازی اسپانسرشیپ مدیریت بازاریابی اسپانسر اسپانسرسازی اسپانسریابی اسپانسرگیری مدیریت حامیان مالی و غیرمالی

به نام او

که همه هستی از اوست

 

 

مدیریت بازاریابی  اسپانسر

مدیریت اسپانسرشیپ    بازاریابی اسپانسرشیپ

تکنیکها و تاکتیک های اسپانسرسازی اسپانسر گیری و مدیریت حامیان مالی

راهکارهای علمی و عملی در

اسپانسر سازی اسپانسر گیری و اسپانسرداری 

  

                     

 

تألیف و ترجمه:

علی خـویه

تهران

1390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرشناسه

:خویه، علی،1359- گردآورنده ، مترجم

عنوان و نام پدید آور

 

مشخصات نشر

:تهران : علی خویه ، 1388

مشخصات ظاهری

:146ص. جدول

شابک

:7-4107-04-964-978

وضعیت فرست نویسی

:فیپا

یادداشت

: کتابنامه ص 144-146

موضوع

 

موضوع

 

موضوع

 

شناسه افزوده

 

رده بندی کنگره

:1388 2ب 9 خ / 1375 HD

رده بندی دیویی

:33368/330

شماره کتابشناسی ملی                    :1859953

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

چاپ اول 1390

قیمت:  تومان

تیراژ: 1000

چاپخانه:

کلیه حقوق محفوظ و مخصوص ناشر(مولف )می باشد

مراکز توزیع:


 فهرست

پیشگفتار مولف.......................................................................................................................7

مقدمه....................................................................................................................................8

اسپانسر  چیست..........................................................................................9

هدف از بازاریابی اسپانسر........................................................................................9

برخی از تعاریف‌ و مفاهیم‌ مهم در بازاریابی ،خرید و فروش اسپانسر و .........................10

انتظار از بازاریابی اسپانسر....................................................................................14

8 نکته مهم در اسپانسر ...........................................................14

برخی از مفاهیم مهم بازاریابی اسپانسر.....................................................................15

مدیریت تقاضا در بازاریابی اسپانسر ..........................................................................17

بازار اسپانسر ............................................................................................................18

روشهای خرید و تهیه اسپانسر  در ایران .....................................................................................19

جعبه ابزار یا آمیخته بازاریابی اسپانسر .......................................................................20

ابعاد گوناگون بازاریابی اسپانسر ...............................................................................22

50 نکته مهم اسپانسر و...................................................................25

فرآیند مدیریت بازاریابی اسپانسر .............................................................................28

جستجو و انتخاب بازارهای هدف..........................................................................................30

اندازه­گیری و پیش بینی تقاضا   ...........................................................................................30

 تقسیم‌بندی بازار در  و اسپانسر ...................................................................................31

هدف گیری در بازار اسپانسر ...............................................................................33

جایگاه یابی در بازار اسپانسر ................................................................................33

تعیین استراتژیهای بازاریابی..................................................................................................34

تحقیقات  و  اسپانسر  و تحقیقات بازاریابی اسپانسر .........................................................34

فرایند تحقیقات بازاریابی در بازار اسپانسر  و ..............................................................35

فرایند 6 مرحله ای بازاریابی اسپانسر  و ...................................................................40

رفتار خریداران و  مصرف کنندگان اسپانسر .......................................................42

عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده  و اسپانسر .........................................................42

عوامل فردی تاثیرگذار بر خریداران اسپانسر  و .......................................................44

عوامل روانشناختی تاثیرگذار بر خریداران  و اسپانسر .............................................46

10 نکته مهم در خرید وتهیه اسپانسر  و  برای مدیران شرکت ها وموسسات..............48

انواع رفتارهای خرید در بازاریابی اسپانسر ..........................................................50

فرایند تصمیم گیری خرید اسپانسر .....................................................................53

53 نکته مهم در اسپانسر ..............................................................63

قیمت و قیمت گذاری اسپانسر ...........................................................................70

رویكردهای‌ عمومی‌ قیمت‌گذاری‌ در اسپانسر .....................................................74

اشتباهات بزرگ در قیمت گذاری اسپانسر  و .........................................................75

استراتژیهای تعدیل و مدیریت قیمت‌ها.............................................................................78

تعاریف اهمیت و ضرورت مدیریت اسپانسرگیری

اصول و تکنیک های نوین اسپانسرگیری بازاریابی و تجارت

آشنایی با انواع استراتژی هایی اسپانسرگیری

تکنیک های اسپانسرگیری و تجارت در دوران بحران

مهندس اسپانسرگیری و مهندسی بازار

مهندسی بازار

اشتباه ها و خطاهای اسپانسرگیری

تکنیک های ضد خطا در اسپانسرگیری

10 نقطه كور اسپانسرگیری

10 اشتباه اسپانسرگیری در دوران بحران

مهندسی اسپانسرگیری در چند بازار جهانی

10 تكنیك مهندسی اسپانسرگیری

رفتار خریداران در اسپانسرگیری

رفتار اسپانسرگیریندگان

تکنیک های نوین ارتباطی در اسپانسرگیری مدرن

10 تكنیك اسپانسرگیری

10 تاكتیك اسپانسرگیری

10 استرات‍ژی اسپانسرگیری

تکنیک های برقراری ارتباط خلاق با مشتری

10 تكنیك قیمت گذاری

10 تكنیك خلاق جذب مشتریان بیشتر در دوران بحران

دام ها و کابوس های اسپانسرگیریندگان

10 تكنیك تبلیغات د ردوران بحران

فنون خلاقانه اسپانسرگیری

انواع خلاقیت و تکنیک های خلاقیت در اسپانسرگیری

a.              اسپانسرگیری  تغییر

b.             اسپانسرگیری ویروسی

c.              اسپانسرگیری شبکه ای

d.             اسپانسرگیری چند سطحی

b.      اسپانسرگیری سازه ای

c.       اسپانسرگیری  دگرگونی

d.      اسپانسرگیری و بازاریابی ارتباطی

e.      اسپانسرگیری و بازاریابی جانشینی

f.        خلاقیت جانمایی- بازاریابی جانمایی

g.       اسپانسرگیری ترکیبی

j.        اسپانسرگیری تراوشی

k.       اسپانسرگیری جذبی

l.         اسپانسرگیری نفوذی

m.    اسپانسرگیری و بازاریابی چند بعدی

سبك های اسپانسرگیری

بازارسازی

بازارگرمی

رفتار شناسی مشتریان

تکنیک های رفتار شناسی

اصول رفتارشناسی و رفتارسنجی در اسپانسرگیری

اسپانسرگیری روانشناسانه

روانسازی اسپانسرگیری با تکنیک های روانشناسی

10 اصل جذب مشتریان بیشتر

10 اصل اسپانسرگیری آسان

تکنیک های مشتری شناسی

روانشناسی اسپانسرگیری و بازاریابی

رفتار شناسی مشتریان

تبلیغات و ارتباطات بازاریابی در بازاریابی خرید و فروش اسپانسر ........................................80

مراحل تدوین سیستم ارتباطی بازاریابی(تصمیمات اصلی در ارتباط بازاریابی)..................82

تكنیك آیدا در بازاریابی، خرید و فروش  و اسپانسر ..........................................89

پنج تكنیك مهم در فروش و بازاریابی اسپانسر ............................................90

تاكتیك و استراتژی جودویی در فروش اسپانسر ها........................................92

بازاریابی و فروش ویروسی در صنعت اسپانسر  و ...............................................94

خطاها و دام­های خرید و فروش اسپانسر  .......................................................98

برخی از نکات و تکنیک های فروش اسپانسر  و ..............................................112

نمونه قراردادهای خرید، فروش وبازاریابی اسپانسر ................................... 116

 

   

فصل چهارم:

تفاوت تكنیك، تاكتیك و استراتژی..................................

تاكتیك یانكی در اسپانسرشیپ........................................

فصل پنجم:

تفكر تاكتیكی و تكنیكی..................................................

فصل ششم:

انواع و ابعاد تفكر و تفاوت های تفكر تاكتیكی و تكنیكی..

هوش تاكتیكی...............................................................

فصل هفتم:

سیستم اسپانسرشیپی و برنامه اسپانسرشیپی........................

اصل تضاد دراسپانسرشیپ..............................................

فصل هشتم:

اهمیت و ضروت تاكتیك و تكنیك اسپانسرشیپی..............

بخش سوم:

تاكتیك­ها و تكنیك­های اینترنتی و رایانه­ای.......................

فصل نهم:

مزیت های اسپانسرشیپ اینترنتی.....................................

اهمیت تجاری موتورهای جستجوگر................................

فصل دهم:

تاكتیك‌ها و تكنیك‌های اسپانسرشیپی در ارتباط با

 موتورهای جستجوگر.....................................................

1- تكنیك محتوای ارزشمند اسپانسرشیپ سایت................

2- جستجوی آسان‌تر در سایت.......................................   

3- تكنیك كلمات كلیدی یا تكنیك شورت كات...............

4- یك میزبان وب با كیفیت را در اختیار بگیرید...............

تاكتیك اسپم كردن..........................................................

تكنیك صفحات درگاه....................................................

كرم های اسپانسرشیپی یا  طاعون اسپانسرشیپی..................

تكنیك وبلاگ نویسی و تكنیك RSS در اسپانسرشیپ.......

فصل یازدهم:

تاكتیك‌ها و تكنیك‌های برندینگ یا نام و نشان گذاری.......

اسپانسرشیپ از طریق بنر................................................

تكنیك‌های اسپانسرشیپی از طریق تگ..............................

فصل دوازدهم:

3- تاكتیك‌ها و تكنیك‌های فضا و قلمرو.........................

آمارهایى از وضعیت فن آورى اطلاعات در ایران.............

فصل سیزدهم:

تكنیك آیدا در اسپانسرشیپ اینترنتی................................

پنج تكنیك مهم در اسپانسرشیپ اینترنتی..........................

1- تكنیك

نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :